Initiatieven

Initiatieven

Initiatieven

Alternatieven voor Isolatie

Handreiking: Eenvoudig toepasbare isolatiematerialen

Het Lente-akkoord is met een groep corporaties, ontwikkelaars en investeerders bezig met kennisontwikkeling en -deling op het vlak van biobased bouwen. De startpublicatie van deze groep is een handreiking over eenvoudig toepasbare biobased isolatiematerialen.

Algemeen

DGBC lanceert woordenboek voor duurzaam bouwen

Stichting DGBC heeft een handig Duurzaam bouwen-woordenboek gelanceerd. Het woordenboek bevat 264 veelgebruikte termen en afkortingen die betrekking hebben op duurzaam, CO2-neutraal, circulair, gezond en klimaatadaptief bouwen

Partnerinitiatieven

Leertraject DRIFT gaat doorbraakprojecten verder helpen

Samen met instituut DRIFT wordt onderzoek gedaan naar barrières en oplossingen om verder te komen in onze bouwprocessen en doorbraakprojecten. Dat leidt tot een levend document richting een nieuw leertraject.

Partnerinitiatieven

Louis Bolk Instituut komt met whitepaper wilgenhout

De provincie Zuid-Holland heeft het Louis Bolk Instituut, - het kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid-, gevraagd om een whitepaper te ontwikkelen over de veelzijdige toepassing van wilgenhout.

Partnerinitiatieven

Leertraject van Cirkelstad over Het Nieuwe Normaal (HNN)

Cirkelstad start met een leertraject Het Nieuwe Normaal (HNN): een gedragen standaard met haalbare en ambitieuze prestaties op circulair bouwen. Tijdens fysieke sessies in Zuid-Holland en digitale bijeenkomsten wordt geleerd over HNN en hoe het is toe te passen

Algemeen

DRIFT zoekt met doorbraakprojecten naar lessen en barrières

Met de start van de zes doorbraakprojecten gaan we een nieuwe bijzondere fase in. In het eerste half jaar worden nu drie events gehouden waarbij de projecten worden geholpen om de doelen van de lange termijn in het vizier te houden.

Algemeen

Dit zijn onze zes doorbraakprojecten die van start gaan

De zes doorbraakprojecten biobased bouwen zien de ondersteuning van de provincie Zuid-Holland als een enorme stimulans om door te pakken. ‘De subsidie maakt het voor ons eenvoudiger meer mensen aan het werk te zetten en te versnellen’, zegt Remko Roest van Tomatenloof Verbindt.

Alternatieven voor Isolatie

Doorbraakproject: Stro Inblaascoalitie voor isoleren van woningen

Een coalitie van partijen, zorgt ervoor dat over drie jaar honderden woningen per dag praktisch kunnen worden voorzien van biobased isolatiemateriaal. Creeren van de markt staat centraal. Iedereen wordt nu al geïnformeerd (en geleerd) over het inblazen van natuurlijke vezels waarmee de bouw een duurzaam isolatie-alternatief heeft.

Algemeen

Doorbraakproject: Wilgen in Business voor boer en bouw

Wilgen in Business maakt een doorbraak op het gebied van funderen, waterkeringen en voorkomen van bodemdaling. Daarvoor wordt een korte lokale keten rondom productie, verwerking en gebruik van wilgenteen als bouwfundament opgezet. Het dient als alternatief verdienmodel voor boeren in het veenweidegebied van Zuid-Holland.

Algemeen

Doorbraakproject: Proeffabriek voor stenen van Stadsgrond

Het project Stadsgrond bouwt in Rotterdam een proeffabriek voor het maken van Compressed Earth Blocks. Zwaar bouwmateriaal van vrijgekomen (bouw-) gronden. Het is een van de projecten die met subsidie van de provincie Zuid-Holland in 2024 een doorstart maakt.

Collectieve vezelverwerking

Doorbraakproject: Coöperatieve hub vezelverwerking

De oprichting van een coöperatieve vezelverwerking hub is een van de projecten die met subsidie van de provincie Zuid-Holland in 2024 een doorstart maakt. Hier wordt het gehele proces van vezelverwerking tot biobased (af)bouwplaten georganiseerd. Van reststroom lokaal naar (af)bouwplaten op grote schaal.

Algemeen

Doorbraakproject: Teststraat snellere certificering

Biobased materialen worden nog te weinig toegepast vanwege complexe certificering met hoge kosten. Het Biobased Teststraat Consortium (BTC) wil dit oplossen door een innovatieve teststraat te creëren waar dit sneller en goedkoper kan. Het is een van de projecten die met subsidie van de provincie Zuid-Holland in 2024 een doorstart maakt.

Alternatieven voor Isolatie

Ketenproject van Land tot Pand krijgt steeds meer vorm

Het ketenproject van Land tot Pand, van Building Balance, neemt steeds meer tastbare vormen aan. Dat is goed nieuws met de bouwopgave van alleen al 235.460 nieuwe woningen in Zuid-Holland. Afgesproken is dat voor 2030, 30 procent daarvan met minimaal 30 procent biobased materialen gebouwd moet gaan worden. Vezelgewassen worden belangrijke spelers.

Collectieve vezelverwerking

Doorbraakproject: Plaatmateriaal van Tomatenloof Verbindt

Het project Tomatenloof Verbindt is een van de projecten die met subsidie van de provincie Zuid-Holland een doorstart kan maken. Een bijzondere nieuwe keten. Reststromen uit tuinbouw ingezet voor bouwplaten.

Partnerinitiatieven

Gideon komt met spraakmakende campagne in 2024

Transitiemaker Leonie van der Steen is niet alleen mede-oprichter van dit netwerk maar ook betrokken bij het supportteam van Gideon. Een groeiende ‘zwerm’ van mensen die de transitie van de bouw wil versnellen. In 2024 lanceren ze een campagne.

Partnerinitiatieven

Oplevering Het Nieuwe Normaal; 1 taal voor circulair bouwen

Met de plenaire ondertekening van een manifest lanceert Cirkelstad Het Nieuwe Normaal 1.0. Een eenduidige taal en nieuwe standaard voor circulair bouwen en circulaire gebiedsontwikkeling op weg naar een klimaatneutrale en circulaire economie in 2050.

Algemeen

Bouwers en boeren kunnen shoppen op een nieuwe markt

Een prangende bouwkwestie, of een paar hectare mischantus in de aanbieding voor bouwmateriaal, biobeton of isolatiemateriaal? WeGrow, een platform voor bouwers en boeren, heeft een Biobased Markt geopend.

Alternatieven voor Isolatie

Nieuwe gids Biobased Isoleren met 170 bedrijven

Holland Houtland heeft een gids Biobased Isoleren uitgebracht met ervaringsverhalen, keuzemogelijkheden, tips en uitleg. Het moet de opgave om miljoenen huizen duurzaam beter te isoleren in Nederland makkelijker maken stelt de netwerkorganisatie.

Partnerinitiatieven

Biobased Boulevard

Dankzij subsidie van de provincie Zuid-Holland is Biobased Boulevard ontwikkeld: de nieuwe biobased proeftuin op The Green Village op de TU Campus in Delft. Hier wordt een brug geslagen voor innovaties richting de praktijk.

Alternatieven voor Isolatie

Ecologisch Isoleren Kopersgids met 45 vakspecialisten

Architect Joost van der Waal startte het ecologisch isolatiebedrijf Isoleerbewust. Hij bracht een gids uit over biobased isolatie-materialen, waarin inmiddels 45 vakspecialisten in Nederland zijn opgenomen.

Algemeen

Subsidieregeling provincie Zuid-Holland doorbraakprojecten Biobased Bouwen

De subsidieregeling doorbraakprojecten Biobased Bouwen helpt consortia om hun biobased projecten te verwezenlijken, de subsidie wordt begin 2024 uitgereikt.

Algemeen

Houtketenproject

Binnen het project 'Circulaire houtketen Zuid-Holland' is het doel om ten minste één waardeketen van sloophout naar circulair houtproduct op te zetten.  

Collectieve vezelverwerking

Verkenning vezelverwerkingshubs

Onderzoek naar het verwerken van natuurlijke reststromen op een duurzame en hoogwaardige tot input voor een circulaire economie.

Collectieve vezelverwerking

Markt en ketenvorming natte teelten

In het Project Markt en Ketenvorming wordt onderzocht of natte teelten een alternatief verdienmodel voor boeren op veen kunnen zijn.

Collectieve vezelverwerking

Transitieprogramma Building Balance

Building Balance is het nationale programma voor het stimuleren van biomassa verwaarding tot bouwmaterialen.

Algemeen

Kennisnotitie Biobased bouwen

Kennisnotitie over biobased bouwen door CE Delft