Subsidieregeling provincie Zuid-Holland doorbraakprojecten Biobased Bouwen

Subsidieregeling provincie Zuid-Holland doorbraakprojecten Biobased Bouwen

Subsidieregeling provincie Zuid-Holland doorbraakprojecten Biobased Bouwen

Algemeen

De subsidieregeling doorbraakprojecten Biobased Bouwen helpt consortia om hun biobased projecten te verwezenlijken, de subsidie wordt begin 2024 uitgereikt.

Status:

Lopend

Looptijd:

2023 - heden

Organisaties:

Provincie Zuid-Holland

Documenten

FAQ subsidieregeling doorbraakprojecten Biobased Bouwen

PDF

Openingsstelling doorbraakprojecten subsidie

Van 16 augustus tot en met 4 oktober 2023 is het mogelijk om de subsidie 'Doorbraakprojecten Biobased bouwen' aan te vragen.

De provincie Zuid-Holland zoekt circulaire doorbraakprojecten die leiden tot een fundamentele vernieuwing van het huidige systeem, met ketensamenwerking die bijdragen aan het oplossen van onze huidige maatschappelijke en ecologische uitdagingen.

De kern van de innovatieaanpak van de provincie is om bedrijven te verleiden om hun tijd en middelen in te zetten, samenwerking te stimuleren, hiervan te leren en de kennis te vertalen naar fundamentele vernieuwing. Doorbraakprojecten maken de circulaire toekomst concreet en tastbaar en laten zien dat een circulaire samenleving écht mogelijk is.

In aanmerking voor subsidie komen projecten die bijdragen aan:

- het oplossen van knelpunten om te komen tot coöperatieve, gecombineerde opslag-, droog- of productiefaciliteiten en bijbehorende logistiek voor verwerking van biotische vezels naar producten ten behoeve van de bouw;

- het oplossen van knelpunten om te komen tot toepassing van biobased alternatieven in plaats van fossiele producten die gebruikt worden in de renovatie- en isolatieopgave;

- de doelstellingen zoals gesteld in de transitieagenda Biobased Bouwen Zuid-Holland.

Informatie over de voorwaarden, het openstellingsbesluit en de subsidieregeling vind je hier.

Q&A

Op 3 augustus is een eerste Q&A gehouden met mogelijke indieners voor de subsidieregeling. De vragen en antwoorden zijn hier te vinden. De volgende Q&A wordt gehouden op 4 september van 16:00-17:30. Aanmelden kan bij Gert-Willem van Mourik (gw.van.mourik@pzh.nl).

Uitreiking

Eind 2023 wordt bekend welke partijen subsidies hebben ontvangen. De subsidies worden uitgereikt op het netwerkevent van 9 januari 2024.

Status:

Lopend

Looptijd:

2023 - heden

Organisaties:

Provincie Zuid-Holland

Documenten

FAQ subsidieregeling doorbraakprojecten Biobased Bouwen

PDF