Transitieprogramma Building Balance

Transitieprogramma Building Balance

Transitieprogramma Building Balance

Collectieve vezelverwerking

Building Balance is het nationale programma voor het stimuleren van biomassa verwaarding tot bouwmaterialen.

Status:

Lopend

Looptijd:

2023 - heden

Documenten

Building Balance is het nationale programma voor het stimuleren van biomassa verwaarding tot bouwmaterialen. Het doel van Building Balance is om versnelde opschaling van het gebruik van biogrondstoffen in de bouw te bewerkstelligen.

Er wordt gewerkt in regionale fieldlabs die uit moeten groeien tot rendabele keten, zoveel mogelijk met bestaande initiatieven. Building Balance gaat binnen deze fieldlabs en de daaruit voortkomende ketens rollen vervullen. Daarnaast wordt waarde toegevoegd door de verbinding en kennisontwikkeling tussen de fieldlabs en het organiseren van nationale marktcondities

Building Balance is een transitieprogramma dat zoveel mogelijk regionale beginnende initiatieven opspoort om die vervolgens actief te helpen bij het ontwikkelen van een complete keten. Die oogluikende initiatieven kennen vaak een begin aan de Agro-kant (push-projecten) of een begin aan de bouwkant (pull-projecten). Ieder kent dus z’n eigen dynamiek en actorencontext waardoor er geen blauwdruk bestaat voor de rollen die Building Balance naar zich toe trekt.

Doelstellingen 2023

Voor 2023 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  1. Biobased materialen teelt en verwerking zit verankerd in de regio plannen

  2. De fieldlab coalitie (2023 – 2026) is gevonden en er ligt een gedragen plan en basisbegroting

  3. De financiering mogelijkheden voor de uitvoering van het fieldlab zijn in beeld

  4. Vraagpotentie naar biobased grondstoffen inclusief de condities waaronder Zuid-Hollandse prefab en conceptuele bouwbedrijven biovezels willen inzetten is in beeld gebracht (welke materialen en welke specificaties)

  5. De ontwikkelopgaven zijn helder en op Nationaal niveau gematcht met andere fieldlabs in Nederland.


Kijk voor meer informatie op de website van Building Balance.

Status:

Lopend

Looptijd:

2023 - heden

Documenten