Houtketenproject

Houtketenproject

Houtketenproject

Algemeen

Binnen het project 'Circulaire houtketen Zuid-Holland' is het doel om ten minste één waardeketen van sloophout naar circulair houtproduct op te zetten.  

Status:

Lopend

Looptijd:

2022 - heden

Documenten

Sloophout heeft veel potentie voor herfabricage en kan een belangrijke rol spelen als biobased grondstof. Naar schatting komt 40% van het sloophout in Nederland uit Zuid-Holland. Dit biedt kansen om partijen in de houtindustrie naar de regio te trekken. Binnen het project 'Circulaire houtketen Zuid-Holland' is het doel om ten minste één waardeketen van sloophout naar circulair houtproduct op te zetten.  

Achtergrond 

Eind 2021 is door Sloopcheck in opdracht van de provincie Zuid-Holland een verkenning gedaan naar de potentie van de hoogwaardige verwerking van ‘afval’-hout (gebruikt hout) in de provincie Zuid-Holland. Een belangrijke conclusie was dat de kans op opschaling van houthergebruik het grootst is als er wordt ingezet op herfabricage: de industriële verwerking van hout tot zo-goed-als-nieuwe producten.  In 2022 is dit onderzoek verlengd om beter in kaart te brengen wat voor gebruikt hout er specifiek vrijkomt uit sloopprojecten, welk deel daarvan geschikt is voor herfabricage, en wat er nodig is om dit te realiseren.   

De potentie van sloophout 

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat gebruikt hout, waaronder sloophout, veel potentie heeft voor herfabricage. In Nederland komt 2.5 meer gebruikt hout vrij dan hout uit bossen. Dat is goed voor zo’n 15% van de hele Nederlandse vraag. Een groot deel hiervan komt uit Zuid-Holland. Hout uit sloop komt naar schatting voor zo’n 40% uit Zuid-Holland. Hoewel Zuid-Holland weinig bossen heeft, kan Zuid-Holland door het verwaarden van gebruikt hout dus toch een belangrijke rol spelen in de productie van biobased grondstoffen. Deze rol als ‘circulaire houtbron’ heeft de potentie om partijen in de houtindustrie naar de regio te trekken.  

Ketensamenwerking 

In het project 'Circulaire Houtketen Zuid-Holland gaan partijen aan de slag om te komen tot langdurige ketensamenwerkingen. Hierin staan partijen centraal die hout verwerken tot halffabricaat en partijen die dit halffabricaat verwerken tot eindproduct. Partijen worden geholpen met advies, het vinden van partners en met het opzetten van testprojecten. Er wordt ingezet op het ondersteunen van meerdere clusters van partijen die samen aan de slag gaan om een keten op te zetten. Het concrete doel is dat er aan het einde van 2023 binnen één of meer van deze ketens een eerste levering van een circulair houtproduct heeft plaatsgevonden. 

 

Neem voor meer informatie contact op met hermen@sloopcheck.nl 

 

Status:

Lopend

Looptijd:

2022 - heden

Documenten