Doorbraakproject: Teststraat snellere certificering

Doorbraakproject: Teststraat snellere certificering

Doorbraakproject: Teststraat snellere certificering

Algemeen

Biobased materialen worden nog te weinig toegepast vanwege complexe certificering met hoge kosten. Het Biobased Teststraat Consortium (BTC) wil dit oplossen door een innovatieve teststraat te creëren waar dit sneller en goedkoper kan. Het is een van de projecten die met subsidie van de provincie Zuid-Holland in 2024 een doorstart maakt.

Status:

Lopend

Looptijd:

2021 - heden

Organisaties:

Spaak CS, Noorderwind, VanHier, DGMR, Hogeschool Rotterdam, JP van Eesteren

Documenten

Projectplan Teststraat - Het BTC Consortium -

PDF (6,1 MB)

De teststraat van BTC moet biobased materiaalproducenten een snellere en goedkopere certificering gaan bieden. Een doorbraak die een cruciale rol kan spelen in de verschuiving en groei naar een duurzamere bouwsector in 2050, zo zeggen de initiatiefnemers. Een eerste alternatieve teststraat, met mogelijkheid tot het testen van losse materialen, zou in maart 2025 een feit moeten zijn.

Sneller en goedkoper

Om in Nederland de ontwikkeling van biobased bouwmaterialen te versnellen, de productie op te schalen en een volwaardig ecosysteem op te bouwen, biedt de ontwikkeling van gedeelde onderzoeks- en proef productiefaciliteiten voor biobased materialen perspectief. Er wordt gesproken over 'een centrum voor het op productniveau testen van mechanische, thermische, brandvertragende, akoestische, vocht- en isolatie-eigenschappen van biobased bouwmaterialen.’

Kort gezegd: De initiatiefnemers willen een nieuwe manier van en mogelijk nieuwe plek voor testen en certificeren toevoegen aan het huidige test- en certificeringslandschap. Dit doen ze door te onderzoeken hoe zij nieuwe biobased plaatmaterialen niet langer individueel hoeven te laten certificeren, maar deze in materiaal categorieën per toepassingsgebied kunnen gaan testen en certificeren. Dus een ‘snelle diagnose’ via een teststraat in plaats van een lang, complex en kostbaar proces zoals nu gebruikelijk is.

Testcase afbouwplaten VanHier

De plaatproducent VanHier is mede betrokken bij dit project. Het bedrijf ontwikkelt biolaminaat, gemaakt van natuurlijke reststromen en vezelteelten. Er is veel vraag naar hun materiaal BioM als onder meer wand- en meubelafwerking. De volgende stap die VanHier in de komende tijd gaat maken is de productie van grotere platen (van tegels 61x61cm naar minimaal 100x200cm). In dit project worden de afbouwplaten onderzocht als voorbeeld voor een snellere en goedkopere certificering. En toepassing binnen de (woning) bouw.

Wie zitten erachter en wat doen ze?

Er zijn zes partijen die aan de ontwikkeling van de teststraat werken en elkaar ondersteunen. Spaak CS, builder voor de circulaire economie. Noorderwind, een collectief met expertise in het begeleiden van start-ups, consortia van idee naar impact. VanHier, biobased plaat- materiaal producent voor de bouw ontwikkeld van lokale natuurlijke reststromen. DGMR, een adviesbureau dat innovatieve oplossingen zoekt op het gebied van testen en certificeren van materialen. Hogeschool Rotterdam, kenniscentrum Business Innovation. Expertise in innovatie en ondernemerschap, denkt mee met effectieve oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken. JP van Eesteren, houdt zich bezig met ontwikkelen, bouwen en verbouwen.Status:

Lopend

Looptijd:

2021 - heden

Organisaties:

Spaak CS, Noorderwind, VanHier, DGMR, Hogeschool Rotterdam, JP van Eesteren

Documenten

Projectplan Teststraat - Het BTC Consortium -

PDF (6,1 MB)