Oplevering Het Nieuwe Normaal; 1 taal voor circulair bouwen

Oplevering Het Nieuwe Normaal; 1 taal voor circulair bouwen

Oplevering Het Nieuwe Normaal; 1 taal voor circulair bouwen

Partnerinitiatieven

Met de plenaire ondertekening van een manifest lanceert Cirkelstad Het Nieuwe Normaal 1.0. Een eenduidige taal en nieuwe standaard voor circulair bouwen en circulaire gebiedsontwikkeling op weg naar een klimaatneutrale en circulaire economie in 2050.

Status:

Lopend

Looptijd:

2019-heden

Organisaties:

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Cirkelstad hebben het initiatief genomen voor het programma ‘Samen versnellen’. Hieraan werken Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Dura Vermeer, Heijmans, Van Wijnen, Volker Wessels, BAM en Synchroon mee.

Documenten

Om deze ambitie binnen de bouwsector te bereiken, is versnelling nodig. Cirkelstad brengt die versnelling met meerdere partijen en bedrijven door een eenduidige taal te creëren op het gebied van circulair bouwen en aan te tonen wat er al mogelijk is met Het Nieuwe Normaal (HNN).

Onze partner Cirkelstad, die zich inzet voor steden zonder afval, zonder uitval, lanceert Het Nieuwe Normaal tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen op 7 december 2023 in Amersfoort. Dan wordt een manifest ondertekend door alle betrokken partijen en een debat gehouden over implementatie van deze nieuwe standaard.

Standaard voor wat haalbaar is

‘Met Het Nieuwe Normaal maken we werk van één taal voor circulair bouwen. Essentieel voor opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen als we weten wat we willen uitvragen, hoe we dat doen en wat we dan opleveren’, aldus Cirkelstad. 'HNN helpt je op verschillende manieren de circulaire ambitie van je project of je organisatie te concretiseren. Het kan dienen als basis voor je op te stellen visie, of juist handvatten bieden om als projectleider circulariteit te borgen in projecten. Zo geven we de standaard aan voor wat er al haalbaar is, terwijl je daar zelf wellicht nog niet van bewust bent.’

Totstandkoming door evaluaties

Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal is tot stand gekomen middels meer dan 500 projectevaluaties. Deze projecten zijn geëvalueerd door met de projectleiders een evaluatie met Het Nieuwe Normaal af te nemen of databronnen aan te boren. Met de opgedane kennis en ervaring is een raamwerk ontstaan met indicatoren voor circulair bouwen en een validatiemethode die beschrijft hoe aan iedere indicator te voldoen. Sinds de start in 2019 is ieder jaar de voortgang openbaargemaakt. De tussentijdse feedback en nieuwe samenwerkingspartners hebben de standaard nog verder verrijkt.

Projectleider Fien Peters

De focus van HNN ligt op materialen, maar er worden ook vragen gesteld rondom energie, stikstof, water, sociale aspecten en management. ,,We streven naar bouwen binnen de planetaire grenzen voor iedereen. Het Nieuwe Normaal is constant in ontwikkeling. Door steeds meer evaluaties uit te voeren van gerealiseerde projecten, kunnen we steeds beter weergeven wat er al gedaan wordt om duurzamer te bouwen’’, aldus projectleider en gedragswetenschapper Fien Peters, die ook onderdeel is van het team evaluatoren.

Kijk bij onze evenementen om je aan te melden voor de conferentie op donderdag 7 december 2023.


Status:

Lopend

Looptijd:

2019-heden

Organisaties:

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Cirkelstad hebben het initiatief genomen voor het programma ‘Samen versnellen’. Hieraan werken Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Dura Vermeer, Heijmans, Van Wijnen, Volker Wessels, BAM en Synchroon mee.

Documenten