Fien Peters

Fien Peters

Transitiemakers

Transitiemakers

Functie

projectleider Het Nieuwe Normaal

Organisatie

Cirkelstad netwerk- en kennisorganisatie

Links

Links

Links

Links

Wat is je motivatie om lid te zijn van dit netwerk?

,,Om de aarde niet verder uit te putten moeten we anders bouwen, met andere materialen. We moeten hernieuwbare grondstoffen gebruiken: ook al gebruiken we er veel van, ze groeien weer opnieuw (aan). Biobased bouwen is dé manier om te kunnen blijven bouwen binnen ons CO2-budget. Daarnaast levert het mooie, prettige en gezonde gebouwen op.''

Hoe draag je bij aan Biobased Bouwen in Zuid-Holland?

,,Door te bouwen met Het Nieuwe Normaal als standaard, zal er meer met biobased materialen worden gebouwd. Het Nieuwe Normaal is een gedragen standaard met haalbare en ambitieuze prestaties op circulair bouwen. Het geeft handvatten en richting om toekomstbestendiger te bouwen, met thema’s als materiaalgebruik, flexibiliteit en omgang met restmaterialen.’’

En wat is het streven?

,,Met het programma ‘Het Nieuwe Normaal, de Zuid-Hollandse standaard’ streven we naar drie dingen. Ten eerste willen we zoveel mogelijk organisaties kennis laten maken met Het Nieuwe Normaal. Ten tweede voeren we evaluaties uit van projecten en ten derde staan we organisaties bij met het implementeren van Het Nieuwe Normaal in de organisatie. Samenwerking met het vernieuwersnetwerk biobased bouwen betekent dat we meer organisaties kunnen bereiken en het doel van het netwerk helpen te behalen met ons programma.’’

Wat is je persoonlijke drijfveer om je hiervoor in te zetten?

,,De stip aan de horizon is een groenere en natuurlijkere leefomgeving dan die we nu hebben. Als mensen hun ideaalbeeld ver in de toekomst schetsen komt het vaak op hetzelfde neer: rust, groen, natuurlijke materialen, minder (auto)verkeer. Dat geldt ook voor mij: ik houd van de stad, maar het liefste wel met een groene openbare ruimte en zoveel als mogelijk biobased bebouwing.’’

Waarvoor kunnen mensen je benaderen?

,,Voor het programma Het Nieuwe Normaal, de Zuid-Hollandse standaard zijn we op zoek naar organisaties die meer willen weten over circulair bouwen en hoe ze dit in de praktijk kunnen brengen. We bieden begeleiding op verschillende niveaus, van organisaties die net kennismaken met HNN tot organisaties die al toe zijn aan het implementeren in de lijnorganisatie. Ook voor andere vragen omtrent HNN zijn wij uiteraard beschikbaar.’’


Functie

projectleider Het Nieuwe Normaal

Organisatie

Cirkelstad netwerk- en kennisorganisatie