Leertraject DRIFT gaat doorbraakprojecten verder helpen

Leertraject DRIFT gaat doorbraakprojecten verder helpen

Leertraject DRIFT gaat doorbraakprojecten verder helpen

Partnerinitiatieven

Samen met instituut DRIFT wordt onderzoek gedaan naar barrières en oplossingen om verder te komen in onze bouwprocessen en doorbraakprojecten. Dat leidt tot een levend document richting een nieuw leertraject.

Status:

Lopend

Looptijd:

2024

Organisaties:

Provincie Zuid-Holland, DRIFT, Squarewise

Documenten

De bijeenkomst van ons Vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen in Café Utopie in Den Haag op 21 maart is een leerzame ontmoeting geworden, die een vervolg krijgt. We praten met elkaar over onder meer de doorbraakprojecten en op welke vervolgstappen het vernieuwersnetwerk zich moet gaan richten.

Onder begeleiding van Sophie Buchel en Laura van Bellen van onderzoeksinstituut DRIFT en Inger van Doorn van Squarewise wordt onderzocht tegen welke barrières projecten van onze netwerkleden aanlopen, wordt gezocht naar mogelijke oplossingen en een leertraject rond biobased bouwen ontwikkeld voor de toekomst. Dat doen we met elkaar.

Op de meeting in Utopia stond een aantal vragen centraal zoals: Wat staat de transitie in de weg? Waar moet het vernieuwersnetwerk zich op richten om van en met elkaar al doende te leren, hoe kunnen we versnellen?

Extra steun doorbraakprojecten

De doorbraakprojecten Tomatenloof Verbindt, de Stro Inblaascoalitie, Stadsgrond, Wilgen in Business, Coöperatieve hub verzelverwerking en het Biobased Teststraat Consortium krijgen behalve financiële ondersteuning van de provincie, zo ook inhoudelijke ondersteuning vanuit ons netwerk. Dat geldt voor deze projecten maar ook voor andere netwerkdeelnemers.

Welke barrières komen we tegen?

Tijdens de netwerkbijeenkomst werden de aanwezigen in verdiepingssessies ondervraagd en vragen geïnventariseerd door the Dutch Research Institute fot Transition (DRIFT), die ons netwerk ondersteunt bij dat transitiegerichte leerproces.

Barrières waarmee de doorstartprojecten te maken hebben worden nader onderzocht. Aan de orde onder meer: Reststromen die vaak vervuild zijn (tuinbouw, grond). De vraag welke ketenpartij verantwoordelijk is voor het verwerken van reststroom tot grondstof. Certificering (bijvoorbeeld t.b.v. brandveiligheid) voor elk nieuw product loopt flink in de kosten voor vernieuwers. Kennis van testuitslagen blijft eigendom van testinstituten en adviseurs, niet van producenten. Lobby van gangbare materiaalproducten en grote bouwbedrijven houdt verandering tegen. Bouwers willen garanties die biobased producten nog niet altijd kunnen bieden. Het is lastig om het MKB in te bouw mee te krijgen.

Hoe nu verder?

Er volgt eind juni een tweede netwerkbijeenkomst rondom deze doorbraakthema’s en het verdere onderzoek van DRIFT. Hierin komen de vragen, opmerkingen en barrières verder aan de orde.


Status:

Lopend

Looptijd:

2024

Organisaties:

Provincie Zuid-Holland, DRIFT, Squarewise

Documenten