Doorbraakprojecten: Fietspad, grond en fabriekslocatie gezocht

Doorbraakprojecten: Fietspad, grond en fabriekslocatie gezocht

Doorbraakprojecten: Fietspad, grond en fabriekslocatie gezocht

Algemeen

Grond gezocht, een fabriekslocatie, betrouwbaarheid rondom kennisoverdracht, contacten, wilgenboeren op veenweiden, nieuwe liaisons versus oude economie en een fietspad. We hadden opnieuw een vruchtbare meeting met ons vernieuwersnetwerk op weg naar biobased bouwen door onze zes doorbraakprojecten.

Status:

Lopend

Looptijd:

2023- heden

Organisaties:

Onze zes doorbraakprojecten, DRIFT en Squarewise

Documenten

We waren op 21 mei te gast bij Studio Grounded op Rotterdam Zuid. Sophie Buchel van DRIFT helpt onze doorbraakprojecten bij de transitie naar biobased bouwen en biedt als onderzoeker de helpende hand bij dit leerproces. Als begeleider nodigde zij samen met Squarewise de doorbraakprojecten uit om een korte update te geven en hulpvragen ter discussie te stellen aan het netwerk. Een bijeenkomst waarbij de aanvoerders van deze projecten aanwezig waren en transitiemedewerker Pascal van Dam namens de provincie Zuid-Holland.

De zes doorbraakprojecten bevinden zich in verschillende opbouwfases. Duidelijk is dat de route naar daadwerkelijk biobased bouwen spannender wordt en vertrouwen in uitwisseling van ideeën nodig is. Dat is een uitdaging omdat belangen verschillend kunnen zijn en oude economie botst met de vernieuwende ideeën en verdienmodellen van onze pioniers.


Update projecten in vogelvlucht:

Biobased Teststraat Consortium: in analyse status; wil alternatief bieden voor huidige test- en certificeringtrajecten om snellere markttoetreding van biobased bouwmaterialen mogelijk te maken in ‘de Teststraat’. Zoekt nu onder meer contacten bij testcentra en hogescholen om verder te komen.

Wilgen in buisines: Beoogd een grootschalige keten (ambitie 1000 hectare) van duurzame wilgenteelt en een alternatief verdienmodel voor boeren in veenweidegebieden. Er is een wilgen proefveld aangelegd, plan voor maatschappelijke acceptatie wordt uitgewerkt. Zoekt onder meer nu een fietspad in aanleg voor een praktijkcasus voor fundering met wilgentenen en onderzoekt het verwaarden van reststromen.

Vezelverwerkingshub; Opschaling biobased bouwplaten: opzet coöperatieve productielijn. Uitdaging o.m. samenwerking bedrijven oude en nieuwe economie (verschillen; impactgedreven, onderzoek gedreven, financieel gedreven). Wil oppassen dat wiel niet op meerdere plekken wordt uitgevonden buiten het consortium en zoekt onder meer naar vertrouwelijk manier kennisdeling.

Project Stadsgrond wil een proeffabriek in Rotterdam voor het maken van Compressed Earth Blocks van reststromen klei uit grote infrastructurele projecten. Wil 10.000 stenen persen voor pilot, zoekt naar blijvend aanbod grondstromen en locatie voor proeffabriek met krachtstroom.

Project Tomatenloof Verbindt zet flinke stappen bij verwerking van vezels (zeewier, bermgras, reststromen tuinbouw), naar plaatmateriaal. Renewi heeft wasstraat opgezet, Sam Panels heeft product met Seawood (dat zoekt naar huisvesting) in ontwikkeling en Baars & Bloemhof activeert de afnemersmarkt (interieurbouwers/architecten).

De Stro- en Inblaascoalitie zet eveneens veel concrete stappen en wil uiteindelijk 150 daken per dag in Zuid-Holland isoleren met vezels. Werkt met VLOK mee aan opzet opleiding bij ROC, zoekt naar goede inblaasmachines, wil mockup van een dak testen bij Green Village en Techniek College en zoekt sensoren voor testmetingen geïsoleerde bouwdelen.

De provincie gaat eveneens meedenken met financieringsmogelijkheid voor opleiding biobased isoleren voor scholieren en vaklieden.

.

Netwerk weer bijeen

Wil je meer weten of kan je een project helpen bij verdere opschaling? Kijk naar onze deelnemerslijst en hun contactinformatie. Op 26 juni komen we weer bijeen! Dan samen met het Vernieuwersnetwerk Natuurlijk Reststromen in Delft. We praten dan over circulair financieren in de praktijk.


Betrokken deelnemers

Status:

Lopend

Looptijd:

2023- heden

Organisaties:

Onze zes doorbraakprojecten, DRIFT en Squarewise

Documenten