Handreiking: Eenvoudig toepasbare isolatiematerialen

Handreiking: Eenvoudig toepasbare isolatiematerialen

Handreiking: Eenvoudig toepasbare isolatiematerialen

Alternatieven voor Isolatie

Het Lente-akkoord is met een groep corporaties, ontwikkelaars en investeerders bezig met kennisontwikkeling en -deling op het vlak van biobased bouwen. De startpublicatie van deze groep is een handreiking over eenvoudig toepasbare biobased isolatiematerialen.

Status:

Afgerond

Looptijd:

2024

Organisaties:

Brancheverenigingen Bouwend Nederland

Documenten

Lente Akkoord-naslag biobased isolatiematerialen

Brancheverenigingen Bouwend Nederland, IVBN, WoningbouwersNL, Aedes en NEPROM werken samen aan het Lente-akkoord 2.0: een meerjarig programma om circulair industrieel bouwen te verankeren in de bouwpraktijk. Ze doen dit in nauwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningskijksrelaties en bestaande programma’s op het gebied van circulair bouwen. Ook onze partner Building Balance is betrokken.

Gros van de bouwers

,,We hopen met deze publicatie niet alleen de voorlopers, maar juist het gros van de bouwers te bewegen tot die eerste stappen met biobased bouwmaterialen. Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Kies uit deze publicatie het materiaal dat het best past bij jouw project en ga aan de slag. En over een paar jaar is biobased bouwen onlosmakelijk onderdeel van je bouwpraktijk. De ervaringen van partijen die je voorgingen leren: als je eenmaal bent begonnen wil je nooit meer anders. Blije werknemers, blije gebruikers, blije boeren, en een boost voor klimaat en milieu’’, aldus de samenstellers.

Duurzame woningen

,, Dat we niet vertragen is essentieel, want we staan midden in een grote woningbouwbouwopgave. Des te sneller we de omslag maken, des te groter is het aandeel circulaire en duurzame woningen in de 1 miljoen woningen die we komende jaren moeten bouwen.’’

De publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Taal van Aveco de Bondt en de Lente-akkoord themagroep Biobased: Carl Dolmans van Hendriks Coppelmans Ontwikkeling, Dick van Ginkel van TBI WOONlab, Dirk van den Reek van Ballast Nedam Development,Hans Peter Ringnalda van de Trebbe Groep en Anke Verhagen, Rabo Smartbuilds.

De eerste werkzaamheden aan deze publicatie zijn gedaan door Max Drath die in 2023 is overleden.


Betrokken deelnemers

Status:

Afgerond

Looptijd:

2024

Organisaties:

Brancheverenigingen Bouwend Nederland

Documenten

Lente Akkoord-naslag biobased isolatiematerialen