DRIFT zoekt met doorbraakprojecten naar lessen en barrières

DRIFT zoekt met doorbraakprojecten naar lessen en barrières

DRIFT zoekt met doorbraakprojecten naar lessen en barrières

Algemeen

Met de start van de zes doorbraakprojecten gaan we een nieuwe bijzondere fase in. In het eerste half jaar worden nu drie events gehouden waarbij de projecten worden geholpen om de doelen van de lange termijn in het vizier te houden.

Status:

Lopend

Looptijd:

2024 - heden

Organisaties:

DRIFT, provincie Zuid-Holland

Documenten

We zullen het netwerk ook verder inhoudelijk verbreden door tijdens de netwerkevenementen input op te halen voor drie nieuw te vormen doorbraaklijnen. Ook zal de nadruk liggen op het leren op systeemniveau. Kunnen we met elkaar al gedurende het traject knelpunten signaleren, agenderen en zo veel mogelijk wegnemen? Hierbij betrekken we het hele netwerk. De ervaring leert dat knelpunten waar een doorbraakproject tegenaan loopt, vaak ook elders in de keten voorkomen. Als netwerk hebben we de potentie en de intentie om deze barrières weg te nemen.

Interviews met DRIFT

Dit zullen wij doen in samenwerking met DRIFT met hun instrumentarium voor reflexieve monitoring. We doen dit door met elk subsidieconsortium een interview af te nemen, op zoek naar de voornaamste lessen en de meest hardnekkige barrières. Op basis van die interviews maken we een clustering van de voornaamste thema’s die momenteel spelen bij meerdere doorbraakprojecten en ook relevant zijn voor het netwerk, of waarbij het netwerk een rol kan spelen in het agenderen en verkleinen van de barrières.

Onze netwerkleden werken keihard om knelpunten op de transitiepaden naar biobased bouwen te verlichten. En dat wilden wij graag visualiseren. In samenwerking met Flatland Agency hebben we dat gevisualiseerd in bovenstaande afbeelding.


Status:

Lopend

Looptijd:

2024 - heden

Organisaties:

DRIFT, provincie Zuid-Holland

Documenten