Inger van Dooren

Inger van Dooren

Transitiemakers

Transitiemakers

Functie

transitiemaker

Organisatie

Squarewise

Links

Links

Links

Links

Wat is je motivatie om lid te zijn?

Om samen de transitie naar biobased bouwen te versnellen, met zoveel mogelijk verschillende partijen die daadwerkelijke doorbraken kunnen realiseren!

Hoe draag je bij aan de transitieagenda?

Ik faciliteer, samen met mijn collega Leonie, het vernieuwersnetwerk en sta partijen bij in hun transitie in doorbraakprojecten.

Functie

transitiemaker

Organisatie

Squarewise