Jelte van Mil

Jelte van Mil

Transitiemakers

Transitiemakers

Functie

transitie landelijk gebied en biobased bouwen

Organisatie

Spaak Circulair Solutions | Amsterdam

Links

Links

Links

Links

Hoe draag je bij aan Biobased Bouwen in Zuid-Holland?

,,Bij Spaak bedenken we praktische oplossingen voor de circulaire economie. Dit doen we bijvoorbeeld door het valoriseren van (organische) reststromen en het ontwikkelen van circulaire verdienmodellen. Daarvoor onderzoek ik de technische en financiële haalbaarheid bij de valorisatie van (organische) reststromen of alternatieven voor huidig landgebruik en breng ik de juiste partijen bij elkaar om nieuwe waardeketens op te zetten.

Ik ben vooral actief op de thema's biobased bouwen en transitie landelijk gebied. Twee thema's die nauw met elkaar verbonden zijn. De biobased materialen van de toekomst zullen immers voor een groot deel van Nederlandse bodem komen en dat biedt kansen voor mens en natuur.''

En binnen dit vernieuwersnetwerk?

,,Binnen dit netwerk ben ik actief bij het Doorbraakproject Bermgras. Daar houd ik me bezig met de ontwikkeling van een hub voor hoogwaardige en meervoudige valorisatie van bermgras. Bermgras biedt tal van mogelijkheden waaronder biobased isolatie en precisiebemesting voor de land- en tuinbouw.’’

Wat is je persoonlijke drijfveer om je hiervoor in te zetten?

,,Tijdens mijn master Industrial Ecology in Delft leerde ik over systeemdenken. Natuur, (land)bouw en industrie zijn als één groot systeem onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij Spaak streven we naar systeemverandering en een economie die in dienst staat van mens en natuur, niet andersom. Persoonlijk schaar ik me hier volledig achter. Het Doorbraakproject is voor mij een uitgelezen kans om bij te dragen aan de transitie naar een ander systeem en de verspreiding van een bredere interpretatie van het begrip waarde.’’

Waarvoor kunnen deelnemers je contacten?

,,Partijen die geïnteresseerd zijn in biobased materialen of de valorisatie van bermgras en andere (organische) reststromen of onderdelen daarvan, zoals vezels of natte fracties. Verder kan ik helpen bij het onderzoeken van de technische en financiële haalbaarheid van mogelijkheden voor alternatief landgebruik (bijv. natte teelt) en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen.’’Functie

transitie landelijk gebied en biobased bouwen

Organisatie

Spaak Circulair Solutions | Amsterdam