Remko Roest

Remko Roest

Ondernemers

Ondernemers

Functie

projectmanager Duurzaamheid

Organisatie

Baars & Bloemhoff

Links

Links

Links

Links

Wat is je motivatie om lid te zijn van dit netwerk?

,,De provincie neemt initiatieven die passen bij versnelling van de circulaire transitie. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Blijk geven van ambitie op dit thema en ook durven blijven staan ook als er weerstand ontstaat. Dat kunnen we samen doen.''

Hoe draag je bij aan biobased bouwen in Zuid-Holland?

,,Onze organisatie levert alle bouwmaterialen aan (interieur)bouwend Nederland. Wij hebben een grote ambitie op duurzaamheid en begrijpen dat we in coöperatieve vorm moeten samenwerken in de keten. Vanuit onze plaats als groothandel in de keten hebben we het vermogen de kopende kant van de markt aan te jagen en eindgebruikers van bio-based materialen mee te nemen in de ontwikkeling ervan. Als manager duurzaamheid werk ik aan de duurzame propositie van onze organisatie. Het zwaartepunt van mijn taak ligt momenteel in de opzet van circulaire ketensamenwerking en de toepasbaarheid van bio-based materialen binnen de (interieur)bouw.''

Kunnen mensen je benaderen en waarvoor?

,,Mensen mogen mij zeker benaderen, we moeten de circulaire transitie immers, veel meer dan in het neo-liberaal economisch model, met elkaar gaan vormgeven. Daarvoor ben ik altijd bereikbaar en sta open voor verregaande samenwerkingsvormen vanuit circulaire visie en transparantie. Kennisnemen van andere initiatieven is ook belangrijk. Om te voorkomen dat we op diverse fronten dezelfde dingen doen is het delen van kennis en kunde belangrijk.''

Functie

projectmanager Duurzaamheid

Organisatie

Baars & Bloemhoff