Martijn Plomp

Martijn Plomp

Ondernemers

Ondernemers

Functie

Innovator

Organisatie

Veenweiden Innovatie Centrum Zegveld

Links

Links

Links

Links

Wat is je motivatie om lid te zijn van dit netwerk?

,,De missie van het VIC is het aanjagen van systeem- innovatie voor een vitaal én duurzaam & klimaatbestendig veengebied. Daar geven we invulling aan via ons innovatieprogramma dat zich richt op onze invalshoeken water, bodem, dier en plant, en dan vooral op integrale bedrijfsconcepten. Vezelteelt op nat veen, waaronder Wilg, wordt gezien als één van de oplossingsrichtingen, tegen bodemdaling en dus verlagen van emissies van broeikasgassen. Belangrijk is ook dat wat ontwikkeld wordt via proeven en pilots uiteindelijk ook de markt bereikt en kan ontwikkelen als rendabel businessmodel. Het ontwikkelen van business en keten willen we graag samen doen met anderen, en die verwacht ik te vinden – en heb ik al gevonden – in het netwerk biobased bouwen.

Hoe draag je bij aan biobased bouwen in Zuid-Holland?

,,Met de doorbraaksubsidie van de provincie Zuid-Holland gaan we de keten sluiten en maken we van wilg een circulair (meer dan enkel biobased) product voor toepassing als bouwfundament in infra en burgerlijke- en utiliteitsbouw. De keten is kort, en het product hoeft niet bewerkt te worden. De vraag is er. Nu nog die laatste paar stappen om tot een succesvolle businessmodel te komen.''

Wat is je stip aan de horizon, je doel?

,,Ik zou het ontzettend gaaf vinden als we straks een – een professionele en markgerichte- ketenclub hebben van telers-verwerkers-toepassers die projecten kunnen uitvoeren met wilg als basis.''


Functie

Innovator

Organisatie

Veenweiden Innovatie Centrum Zegveld