Thirza Monster

Thirza Monster

Transitiemakers

Transitiemakers

Functie

Coördinator community ’s

Organisatie

Cirkelstad

Links

Links

Links

Links

Wat is je motivatie om lid te worden van dit netwerk?

,,Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat is mijn uitgangspunt om me te verbinden aan dit netwerk. Dat we met elkaar nog meer slagkracht kunnen organiseren voor een toekomstbestendige leefomgeving.

Hoe draag je bij aan biobased bouwen in Zuid-Holland?

,,Ik ben organisatie-antropoloog en help bouwpartijen graag op weg(wijs) in circulaire bouw, met behulp van Het Nieuwe Normaal. Ik werk als Cirkelstad-spinner van de community Zuid-Holland. Waar allerlei partijen uit de bouwketen samenwerken om de circulaire en inclusieve bouweconomie aan te jagen en vorm te geven. Zodat we niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden, maar op slimme wijze kennis, kunde en netwerk met elkaar delen. En nuttige handvaten en tools ontwikkelen en aanbieden die mensen op weg kunnen helpen. Zoals Het Nieuwe Normaal; een gedragen standaard met haalbare en ambitieuze prestaties op circulair bouwen. Het geeft richting om toekomstbestendiger te bouwen, met thema’s als biobased materiaalgebruik, flexibiliteit en omgang met restmaterialen.''

Wat is je persoonlijke drijfveer om je hiervoor in te zetten?

,,Voor mij gaat het er in de kern altijd om, dat we beseffen dat alles van waarde is. En met dat ogenschijnlijke, simpele besef gaan we met mensen, maar ook dieren, natuur en onze aardbol anders om. Een samenleving waar de natuur centraal staat, een maatschappij die inclusief is. Een utopie? Misschien wel. Maar zoals een roedel wolven de stroom van een rivier kan beïnvloeden, zo ben ik er ook van overtuigd dat een groep mensen een enorme, blijvende impact kan realiseren.''

Kunnen mensen je benaderen en waarvoor?

,,Voor iedereen die in Zuid-Holland stappen wil zetten in circulair bouwen en daar concreet invulling aan wil geven in projecten of de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan: Hoe borg ik circulair in een aanbesteding, inschrijving, ontwerp of materialisatie? Of hoe kan ik koppelkansen creëren tussen diverse duurzame thema’s? En wat kan ik met mijn bestaande voorraad op dit vlak?

Ben je nog op zoek naar bedrijven of andere initiatieven?

,,Alle bouwpartijen die actief en/of gevestigd zijn in Zuid-Holland kunnen zich bij Cirkelstad Zuid-Holland aansluiten. Of je nu een gemeente, woningcorporatie, aannemer, ontwikkelaar, architect of leverancier vertegenwoordigd. Welkom om aan te haken!''


Functie

Coördinator community ’s

Organisatie

Cirkelstad