Chantal Van Schaik

Chantal Van Schaik

Transitiemakers

Transitiemakers

Functie

Directeur

Organisatie

Holland Houtland

Links

Links

Links

Links

Wat is je motivatie om lid te zijn?

Ik ben lid van het netwerk biobased bouwen omdat ik met Holland Houtland werk aan de transitie naar bouwen binnen de grenzen van het CO2 budget. Wij maken biobased bouwen zichtbaar en bereikbaar voor overheden, investeerders, financierders en bedrijven. Het netwerk draagt bij aan die zichtbaarheid en biedt ons de kans om met verschillende partijen te werken aan hetzelfde doel. 

Hoe draag je bij aan de transitieagenda?

Ik draag een steentje bij aan de transitie door me in te zetten voor het opschalen van modulaire prefab biobased woningen. Holland Houtland ziet kansen in een integrale aanpak waarbij we deze CO2 positieve woningen optoppen en aanplakken en tegelijk bestaand vastgoed transformeren. Een kans om wijken te verduurzamen, te vergroenen en de leefbaarheid een impuls te geven. Ik ben aanjager van biobased optoppen en werk met multidisciplinaire teams in Zuid-Holland aan de kansen en belemmeringen. Samen maken wij van optoppen de nieuwe norm voor woningcorporaties en VVE’s. 

Functie

Directeur

Organisatie

Holland Houtland

Links