Arnoud de Vries

Arnoud de Vries

Onderzoekers

Onderzoekers

Functie

thematrekker natte teelt VIP NL (Veeninnovatieprogramma Nederland)

Organisatie

Natuurlijke Zaken (onderdeel Landschap Noord-Holland)

Links

Links

Links

Links

Wat is je motivatie om lid te zijn van dit netwerk?

,,Ik zie om me heen dat er veel gebeurt op het gebied van biobased bouwen op nog beperkte schaal, gefragmenteerd en met gebrek aan kennis. Aangezien er niet een partij is in Nederland die hierin de lead heeft, is het vormen van netwerken als deze hard nodig. Samenwerking en uitwisseling zorgt dat we veel sneller en meer bereiken. Dat is hard nodig want klimaatverandering wacht niet.''

Hoe draag je bij aan biobased bouwen in Zuid-Holland?

,,Vanuit VIP NL natte teelt delen we graag de laatste inzichten vanuit ons uitgebreide onderzoek en proeven die we doen in diverse proefgebieden in Nederland op het gebied van de teelt, ecosysteemdiensten en verdienvermogen. Dat wordt gedaan voor tien gewassen die (mogelijk) op veen bij hoge waterpeilen geteeld kunnen worden. Wilg is een van de tien gewassen waar we met diverse partijen de teelt op veen bij hoge waterpeilen en de toepassing in de praktijk onderzoeken en innoveren. Vanuit VIP NL dragen we financieel bij aan dit onderzoek en brengen we onze kennis en expertise in.''

Wat is je stip aan de horizon?

,,Met VIP NL natte teelt dragen we bij aan de ontwikkeling van een landbouwkundig gebruik op veen die toekomstbestendig/volhoudbaar is. Binnen ons programma willen we aan het einde van VIP NL natte teelt tien gewassen zo ver doorontwikkelen dat we landgebruikers en overheden kunnen laten zien welke van deze tien gewassen waar geteeld kunnen worden en wat daarvoor nodig is.''

Kunnen mensen je benaderen en waarvoor?

,,Voor vragen of uitwisseling op het gebied van teelt en toepassing van de grondstoffen kan iedereen contact opnemen. Indien nodig kan ik doorverwijzen naar een van de twintig teamleden die aan natte teelt binnen VIP NL werkzaam zijn of met een van de vele externen waar we mee samenwerken.''

Ben je nog op zoek naar bedrijven, hulp?

,,Agrariërs die met natte teelten aan de slag willen en bedrijven die producten willen toepassen zijn van harte welkom om contact op te nemen.''


Functie

thematrekker natte teelt VIP NL (Veeninnovatieprogramma Nederland)

Organisatie

Natuurlijke Zaken (onderdeel Landschap Noord-Holland)