Zomerupdate

Zomerupdate

Zomerupdate

dinsdag 25 juli 2023

Door: Inger van Dooren

Met een terugblik op het netwerkevenement van afgelopen juni en een update over de subsidieregeling doorbraakprojecten.

Terugblik netwerkevenement 13 juni

Het evenement ‘Heel Zuid-Holland Biobased’ vond plaats op 13 juni 2023 op The Green Village te Delft. Het was een bijeenkomst met deelnemers uit verschillende netwerken die werken aan het versnellen van biobased bouwen in de provincie Zuid-Holland: het Vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen, The Green Village, Cirkelstad en BlueCity.

In dit magazine tref je een impressie van de bijeenkomst, de deelsessies en vind je alle presentaties terug.

Update subsidieregeling doorbraakprojecten

De subsidieregeling zal definitief doorgaan en de eerste contouren staan al op papier. De pot voor de subsidieregeling voor Doorbraakprojecten Biobased Bouwen is flink gevuld en er kunnen minimaal 4 grote projecten gehonoreerd worden! Het maximale bedrag per project dat kan worden aangevraagd is tot 124.000 Euro. Medio augustus gaat de regeling open tot begin oktober.

Een (eerste) informatiebijeenkomst wordt georganiseerd op 3 augustus om 14:00 uur. Wil je hier graag bij zijn? Dan kun je je aanmelden door een mail te sturen naar Gert-Willem van Mourik: gw.van.mourik@pzh.nl.

De subsidie zal op hoofdlijnen getoetst worden op de volgende criteria:

1.       Mate van fundamenteel vernieuwend zijn (wegingsfactor 3);

2.       Materiele, iconische en maatschappelijke impact (wegingsfactor 2);

3.       Mate van haalbaarheid (wegingsfactor 1).

Projecten komen in aanmerking die zich richten op collectieve vezelverwerking, biobased alternatieven voor isolatie en andere projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de transitieagenda Biobased Bouwen Zuid-Holland.

Wil je geïnspireerd raken door de doorbraakprojecten die eerder dit jaar gehonoreerd zijn in de regeling van het Vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen? Lees hier over de twee projecten aan wie de subsidie is toegekend.

Doorbraakprojecten

We weten dat er leden van het Vernieuwersnetwerk doorbraakprojecten in ontwikkeling hebben. Zo is Building Balance druk bezig met ketens voor de industriële verwerking van tuinbouwstromen tot plaatmateriaal. Ook heeft zich een groep geschaard achter het grootschalig opbouwen van inblaas-kennis en ervaring in de provincie Zuid-Holland. Het kan zijn dat dat meerdere trajecten worden, bijvoorbeeld vraagbundeling en opleiding van aanbieders apart. Een groep start-ups is hun uitdagingen aan het bundelen en wil een collectieve persmachine organiseren. Er zijn vele andere doorbraken mogelijk die de markt voor biobased bouwen naar een ander schaalniveau brengt. Denk aan een publiekscampagne voor en door gemeenten, het certificeren van vezelblends of prefab isolatie dak-/gevelelementen.

Laten we niet onbenoemd laten dat op het gebied van optoppen van alles gaande is! De 6 consortia die hiermee aan de slag zijn, worden op een andere manier gefinancierd. Daarom valt optoppen niet binnen deze subsidie. Als je concrete ideeën hebt om aan te vullen, je graag ergens bij wilt aansluiten of een geheel nieuw radicaal idee hebt, neem dan contact met ons op (biobasedpzh@squarewise.com) en wij verbinden je met de juiste mensen!

Mededelingen

·         Op 29 juni vond de Coalitiebijeenkomst Toekomstbestendig Bouwen van de Provincie Zuid-Holland plaats in Den Haag, met een speciale bijeenkomst gericht op woningcorporaties. Het was een mooie dag met veel energie! Op dezelfde dag organiseerden VORM en Squarewise een Kiem-evenement in de Hoeksche Waard, vlakbij het land van VORM waar 4 verschillende biobased gewassen worden geteeld.

·         Zet alvast in je agenda dat er op dinsdag 10 oktober wederom een bijeenkomst is van het Vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen.

·         Wij willen heel graag weer een excursie organiseren en bij wie kan dat beter dan bij jullie! Heb je in de maand november plek en ruimte om mensen bij jou te ontvangen en rond te leiden, laat het ons weten! De provincie betaalt een borrel en over de inhoud kunnen we sparren. Mail ons met je idee: biobasedpzh@squarewise.com