Subsidie doorbraakprojecten provincie Zuid-Holland

Subsidie doorbraakprojecten provincie Zuid-Holland

Subsidie doorbraakprojecten provincie Zuid-Holland

donderdag 6 juli 2023

Door: Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland opent per 16 augustus de subsidieregeling voor circulaire doorbraakprojecten op het gebied van biobased bouwen.

Provincie Zuid-Holland opent opnieuw de subsidieregeling voor circulaire doorbraakprojecten. Deze ronde is  ‘biobased bouwen in de burgerlijke- en utiliteitsbouw’ aan de beurt. Met de subsidie worden projecten op het gebied van biobased bouwen gestimuleerd die fundamenteel bijdragen aan een circulaire samenleving. Van 16 augustus tot en met 4 oktober 2023 is het mogelijk om de subsidie aan te vragen. Voor deze openstelling is €700.000 uitgetrokken.  

De provincie Zuid-Holland zoekt circulaire doorbraakprojecten die leiden tot een fundamentele vernieuwing van het huidige systeem, met ketensamenwerking die bijdragen aan het oplossen van onze huidige maatschappelijke en ecologische uitdagingen. De kern van de innovatieaanpak van de provincie is om bedrijven te verleiden om hun tijd en middelen in te zetten, samenwerking te stimuleren, hiervan te leren en de kennis te vertalen naar fundamentele vernieuwing. Doorbraakprojecten maken de circulaire toekomst concreet en tastbaar en laten zien dat een circulaire samenleving écht mogelijk is. 

Doorbraakprojecten biobased bouwen gezocht 

In aanmerking voor subsidie komen projecten die bijdragen aan: 

  • Het oplossen van knelpunten om te komen tot coöperatieve, gecombineerde opslag-, droog- of productiefaciliteiten en bijbehorende logistiek voor verwerking van biotische vezels naar producten ten behoeve van de bouw.

  • Het oplossen van knelpunten om te komen tot toepassing van biobased alternatieven in plaats van fossiele producten die gebruikt worden in de renovatie- en isolatieopgave.

  • De doelstellingen zoals gesteld in de transitieagenda Biobased Bouwen Zuid-Holland. 

Informatie over de voorwaarden, het openstellingsbesluit en de subsidieregeling vind je hier.  

Bijeenkomsten 

Op 3 augustus organiseren we een eerste bijeenkomst waarin we de regeling presenteren. Er is ook ruimte om vragen te stellen en om potentiële aanvraagpartners te ontmoeten. Schrijf je in bij Gert-Willem van Mourik via gw.van.mourik@pzh.nl