Nieuwe ronde MIT-subsidie

Nieuwe ronde MIT-subsidie

Nieuwe ronde MIT-subsidie

maandag 4 maart 2024

Vanuit de Provincie Zuid-Holland komt er een nieuwe ronde MIT-subsidie. MIT staat voor MKB Innovatie Stimulering. De subsidie kan ook gebruikt worden voor biobased innovaties en kan bijvoorbeeld worden ingezet om nieuwe kennis te ontwikkelen of samenwerkingen op te starten.

Met de MIT-subsidieregeling maken de provincie Zuid Holland en het Rijk middelen beschikbaar om het innovatief MKB actief in Zuid-Holland te ondersteunen. De regeling staat open voor het MKB in alle topsectoren mits ze voldoen aan de programma’s uit de Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) die onderdeel zijn van het nieuwe MIT-kader.

De MIT-regeling kent twee instrumenten: Haalbaarheidssubsidie (maximaal 20.000 euro) en R&D-samenwerkingssubsidie (maximaal 350.000 euro).

Een haalbaarheidssubsidie kan worden aangevraagd om de technische en economische haalbaarheid van een innovatieproject in kaart te brengen. Een R&D-samenwerkingssubsidie (klein of groot) ondersteunt aanvragen waarbij twee of meer MKB-ondernemingen samenwerken in een innovatieproject.

Ook uitleg via LinkedIn

PowerPoint-slides van een onlangs gehouden webinar over de MIT-subsidieregeling, waarover nog steeds vragen zijn te stellen, zijn te vinden op LinkedIn. Meer informatie is ook te vinden op de site van de provincie Zuid-Holland.