Mooi nieuws! Deze doorbraakprojecten krijgen subsidie

Mooi nieuws! Deze doorbraakprojecten krijgen subsidie

Mooi nieuws! Deze doorbraakprojecten krijgen subsidie

vrijdag 15 december 2023

Provincie Zuid-Holland heeft zes doorbraakprojecten bekendgemaakt die subsidie ontvangen om de biobased transitie te versnellen. Deze projecten kunnen daarmee in het nieuwe jaar verder opschalen. Hieronder een overzicht van deze bijzondere initiatieven.

De provincie Zuid-Holland versnelt de biobased-transitie door het toekennen van subsidie aan zes doorbraakprojecten. Het gaat om het project Tomatenloof Verbindt, De Stro Inblaascoalitie, De Biobased bouwmateriaal teststraat, Coöperatieve Vezelverwerking Hub - voor opschaling van biobased (af)bouwplaten, Stadsgrond – Een proeffabriek voor het maken van Compressed Earth Blocks en Wilgen in Business. Hieronder lees je de doorbraakprojecten in vogelvlucht.

Tomatenloof verbindt!

Partijen: Renewi Nederland, SAM Panels, Baars & Bloemhoff, Stichting Building Balance, Blueblocks;

Zuid-Holland kent een weelde aan reststromen uit de tuinbouw. In de praktijk worden die vaak nog niet verwaard. Met dit project wordt de eerste lokale glastuinbouw-reststroomketen in Zuid-Holland opgeschaald naar een economisch en ecologisch optimaal plaatmateriaal voor interieur-bouwprojecten.

De stro-inblaascoalitie

Partijen: Squarewise, Isoleerbewust/Climatedeal, The Green Village, Natuurplus, Van Wijnen, VORM , Vlok.
Een nieuwe markt opzetten is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor de jonge biobased-isolatiemarkt kiest dit collectief een fundamenteel andere aanpak en organisatievorm. Een coalitie van aanbieders zorgt voor voldoende uitvoeringscapaciteit om over drie jaar honderden woningen per dag te kunnen inblazen.

ziewebsite

De biobased bouwmateriaal teststraat

Partijen: Spaak CS, Noorderwind, VanHier, DGMR, Hogeschool Rotterdam, JP van Eesteren.
Biobased materialen hebben een lagere impact op het milieu, maar worden nog te weinig toegepast vanwege de complexe certificering met te hoge kosten. Het Biobased Teststraat Consortium (BTC) wil dit oplossen door een innovatieteststraat te creëren. Deze teststraat biedt biobased materiaalproducenten snellere, goedkopere certificering.

Vezelverwerking Hub - voor opschaling van (af)bouwplaten

Partijen: Noorderwind, VanHier, Studio MBB, The Green Village, TNO, Dijkshoorn Bleiswijk.
Dit collectief ontwikkelt een proces waarmee lokale organische reststromen verwerkt worden tot (af)bouwplaten voor de bouw. Hierdoor kan de productie van (af)bouwplaten opschalen in de provincie. Er wordt een coöperatieve vezelverwerking hub opgericht. Hier wordt het gehele proces van vezelverwerking tot biobased (af)bouwplaten georganiseerd.

Stadsgrond – Een proeffabriek voor het maken van Compressed Earth Blocks

Partijen: b9, Oskam V/F, Gemeente Rotterdam, Denis Samyn, Studio ACTE, Nieuw Muren. grondverzet komt veel kleiachtige grond vrij met een negatieve waarde. Deze vrijgekomen grond heeft de potentie om als grondstof voor een Compressed Earth Block (CEB) te dienen, een zwaar bouwmateriaal. Stadsgrond is een doorbraakproject dat twee ketens aan elkaar te koppelt. Zo zet het afvalstoffen met negatieve waarde omzetten in positieve waarde én op praktijkschaal testen en demonsteren in een constructie met de proeffabriek.

Wilgen in Business

Partijen: VIPNL, Van Aalsburg BV. Building Balance, Leiden Universiteit.
Er is liggen knelpunten op het gebied van woningbouw en gebruik van veenweidegrond. Met gebundelde krachten uit het samenwerkingsverband realiseert het project Wilgen in Business een doorbraak in de B7U- en GWW-sector op het gebied van biobased funderen, waterkeringen en bodemdalingsproblematiek. Het ontwikkelt een nieuwe, innovatieve en zeer korte keten rondom de productie, verwerking en het gebruik van wilgenteen als biobased bouwfundament. Met natte teelt door boeren in veenweidegebied worden met lokaal materiaal acute maatschappelijke problemen opgelost.