Manifest Circulaire Bouweconomie 2050

Manifest Circulaire Bouweconomie 2050

Manifest Circulaire Bouweconomie 2050

vrijdag 5 april 2024

In 2050 moet de economie volledig circulair zijn. Om deze doelstelling te bereiken, heeft C-creators Het Manifest Circulaire Bouweconomie 2050 ondertekend. Het manifest is een oproep aan zowel het huidige als toekomstige kabinet om stevige circulaire maatregelen te nemen.

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie (CBE) schets een toekomstbeeld waarin Nederland een leidende rol kan spelen in Europa met een volledig circulaire bouwsector, waarbij de kansen en mogelijkheden van een circulaire economie groot zijn.

Eind 2018 is dit transitieteam ingericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van overheden en de bouw en GWW-sector. Deze professionals op persoonlijke titel sturen het Uitvoeringsprogramma aan en komen zeker vijf keer per jaar bijeen.

Het manifest benadrukt enkele systeemveranderingen, waaronder fiscale maatregelen, beleidsprocessen en het gebruik van ecologische budgetten voor CO2. 'De overheid moet een leidende rol op zich nemen door materiaalhubs op te zetten en digitalisering te bevorderen om circulaire bouwprocessen te ontwikkelen', bepleit C-creators in haar nieuwsbrief.

Het Transitieteam roept marktpartijen, overheden en kennisinstellingen op om het manifest te steunen. 'Samen, als betrokken bouwgemeenschap, kunnen we werken aan een circulaire toekomst.'