Kennisdocument van Proeftuin naar Praktijk

Kennisdocument van Proeftuin naar Praktijk

Kennisdocument van Proeftuin naar Praktijk

donderdag 1 februari 2024

Op The Green Village is een werksessie gehouden onder de titel: Biobased Bouwen- van proeftuin naar praktijk! In navolging daarvan is een document opgesteld met daarin foto's, informatie van de deelnemers en de uitkomst van vier praktijkcasussen samengevat: Bio-circulaire appartementen met Vink bouw, Campus biobased met TU Delft, Biobased Buurthubs met Cmon en Biobased renoveren met Squarewise.

Kennisdocument Biobased Bouwen van Proeftuin naar Praktijk Dit kennisdocument is een uitgave van The Green Village. Hier onderzoeken, experimenteren, valideren en demonstreren kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden én burgers hun duurzame innovaties.

The Green Village is een regelluw openlucht-laboratorium op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving waar getest kan worden op wijk-, straat- en gebouwniveau. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd. Door aandacht te besteden aan technische, bedrijfseconomische, sociaal maatschappelijke en regel/beleidsmatige uitdagingen, helpt The Green Village innovatieve partijen te versnellen van theorie naar praktijk om daar impact te realiseren.

Het document is geschreven door Willy Spanjer, Floor Hoogenboezem, en Merel Miedema van The Green Village en Nico van Hoogdalem van iCircl