‘Geweldige kans voor versnellen biobased bouwen!’

‘Geweldige kans voor versnellen biobased bouwen!’

‘Geweldige kans voor versnellen biobased bouwen!’

dinsdag 9 januari 2024

Zes doorbraakprojecten biobased bouwen in Zuid-Holland zijn vandaag gepresenteerd. Zij kunnen met subsidie van de provincie Zuid-Holland verder met het versnellen van hun bijzondere projecten om duurzaam te bouwen.

Zes doorbraakprojecten biobased bouwen in Zuid-Holland zijn vandaag gepresenteerd. Zij krijgen financiële ondersteuning van de provincie om als ketenpartners aan de slag te gaan met diverse trajecten rond biobased materialen, certificering, productie, het hoger verwaarden van reststromen.

Gedeputeerde Meindert Stolk feliciteerde de projecten tijdens een bijeenkomst van het Verniewersnetwerk Biobased Bouwen Zuid-Holland. Hij wees op de rol van de provincie om de juiste partijen bij elkaar te brengen in een netwerk om versnelling en opschaling voor elkaar te krijgen. Er ligt immers een grote circulaire opgave. ‘Er zijn niet alleen nieuwe producten, maar ook andere manieren van (ver)werken en andere systemen nodig om stappen te kunnen zetten in het biobased bouwen. Als provincie hebben we een rol om systeemverandering voor elkaar te krijgen en af en toe een financieel zetje te geven om voor doorbraken te zorgen.’

De projecten zullen opgedane kennis en ervaring delen. Alle projecten zien de ondersteuning van de provincie als een geweldige kans om te versnellen en als stimulans.