Duizenden ondernemers gesteund met 1 miljard euro om schoner te bouwen

Duizenden ondernemers gesteund met 1 miljard euro om schoner te bouwen

Duizenden ondernemers gesteund met 1 miljard euro om schoner te bouwen

donderdag 2 november 2023

Grote opdrachtgevers in de bouw gaan de komende jaren samen met branche- en netwerkorganisaties en de overheid de bouw schoner en gezonder maken. De Rijksoverheid legt er 1 miljard euro voor op tafel.

Om schoner en emissieloos te bouwen hebben 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in Utrecht. Duizenden ondernemingen zijn er straks bij betrokken.

In een routekaart staat stap voor stap uitgelegd hoe en in welk tempo bouwmachines de komende jaren worden vervangen door minder vervuilende exemplaren om uiteindelijk over te gaan op schone of emissieloze varianten. Lichter materieel wordt eerder emissieloos dan zwaarder of specialistisch materieel.

Minder emissie

,,Schoon en Emissieloos Bouwen draagt bij aan de kabinetsdoelen voor natuur, klimaat en gezondheid uit het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof en vraagt grote investeringen en innovatievermogen van ondernemers en opdrachtgevers'', aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Rijksoverheid stelt meer dan 1 miljard euro beschikbaar tot en met 2030 voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw gericht op werk-, voer- en vaartuigen. De afspraken om meer schoon en emissieloos bouwmaterieel in te zetten moet zorgen voor een daling van de uitstoot-emissies en voor positieve effecten voor de natuur (stikstof), het klimaat (CO₂) en de gezondheid (fijnstof en stikstof).

Het ministerie van IenW ondersteunt de ondernemers in de bouwsector met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bij de overstap naar duurzamer bouwmaterieel. Een Specifieke Uitkering (SPUK)-regeling van in totaal 180 miljoen euro zorgt ervoor dat medeoverheden die het convenant tekenen, de extra kosten die emissieloos aanbesteden met zich meebrengt deels gesubsidieerd krijgen.

Samen stappen zetten

Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen: “Een succesvolle transitie naar een schone en emissieloze bouw kan alleen door goed samen te werken met partijen die in de bouw actief zijn. Daarom is het mooi dat we het tijdens onze conferentie over duurzame mobiliteit in de stad dit met elkaar hebben afgesproken. Dit convenant heeft een flinke impact op duizenden bedrijven in het land. Door het stikstofvraagstuk is het extra belangrijk om stappen te zetten naar de verduurzaming in de bouwsector. Met dit akkoord krijgt de sector een beeld van wat ze in de komende jaren kunnen verwachten, waardoor ze zich kunnen voorbereiden. We zien al de eerste resultaten: bij steeds meer bouwprojecten wordt emissieloos en schoner materieel gebruikt. Bouwbedrijven zijn innovatief en dragen op een vernieuwende manier bij aan de grote woningbouwopgave, de (vervangings)opgave van infrastructuur, de energietransitie én het verlagen van emissies.”

Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit

Het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, twee andere convenanten over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en een Centraal Loket Ontheffingen Zero Emissiezones, plus een intentieverklaring over emissieloze touringcars, werden ondertekend tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit. Dat is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.