Circulaire installaties en milieu-impact op een gebouw

Circulaire installaties en milieu-impact op een gebouw

Circulaire installaties en milieu-impact op een gebouw

Maandag 27 november 2023

Datum

Datum

Maandag 27 november 2023
Maandag 27 november 2023

Tijdstip

Tijdstip

15.00 - 16.30 uur
15.00 - 16.30 uur

Locatie

Locatie

online-sessie

online-sessie

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Meld je uiterlijk aan voor 21 november
Meld je uiterlijk aan voor 21 november

Circelstad Zuid-Holland houdt op maandag 27 november van 15.00 uur tot 16.30 uur een online sessie over circulaire installaties. Installaties hebben namelijk een behoorlijk aandeel in de milieu-impact van een gebouw.

,,Installaties zijn dan ook niet het gemakkelijkste gebouwonderdeel om circulaire stappen in te maken. De installaties zijn dikwijls opgebouwd uit veel verschillende componenten en materialen, de ketens zijn lang en de focus ligt nog dikwijls op recycling. Toch zijn er wel degelijk hoopvolle ontwikkelingen, concrete handvatten en mooie praktijkvoorbeelden. Zoals hergebruik van componenten, inzicht in de milieu-impact, ontwerpen met oog op losmaakbaarheid, toepassing van droge systemen en installatie-arm bouwen'', schrijft Circelstad ter inleiding.

Dit staat er op het programma

• Olaf Oosting van kennispartner TVVL (expertgroep circulaire installaties) en Valstar Simonis vertelt wat er al mogelijk is wat betreft circulair product, ontwerp (m.b.v. bijvoorbeeld de circulariteitsschijf: een ontwerptool voor Circulaire Installaties) en businessmodel.

• Lisa van Welie van Stroomversnelling en Squarewise vertelt over concrete handelingsperspectieven van circulaire installaties en werkt toe naar een circulair Programma van Eisen voor woningcorporaties.

• Rico Logman van DWA presenteert diverse praktijkvoorbeelden. Zo integreren zij in hun installatie-ontwerp en -advies bijvoorbeeld milieu-impact, losmaakbaarheid, LCA en hergebruik.

• Marco Pastoor van Circospin organiseert met behulp van sociale werkgelegenheid circulaire ketens voor onder meer groepenkasten en pompen. Laat je inspireren door zijn verhaal!

Tot slot gaat Circelstad graag in gesprek met deelnemers over (proces)stappen die cruciaal zijn voor een huwelijk tussen installaties en circulariteit. Want: 'Installaties en circulariteit zijn nog aan het daten, maar een huwelijk is wel cruciaal voor een circulaire economie.'

Informatie

Datum

Maandag 27 november 2023

Tijdstip

15.00 - 16.30 uur

Locatie

online-sessie

Bijzonderheden

Meld je uiterlijk aan voor 21 november