Bijeenkomst doorbraakprojecten Vernieuwersnetwerk!

Bijeenkomst doorbraakprojecten Vernieuwersnetwerk!

Bijeenkomst doorbraakprojecten Vernieuwersnetwerk!

Dinsdag 9 januari 2024

Datum

Datum

Dinsdag 9 januari 2024
Dinsdag 9 januari 2024

Tijdstip

Tijdstip

13.00 - 16.30 uur
13.00 - 16.30 uur

Locatie

Locatie

Spaces Den Haag, Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag

Spaces Den Haag, Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Zes doorbraakprojecten krijgen subsidie
Zes doorbraakprojecten krijgen subsidie

Tijdens ons nieuwjaarsevenement op dinsdag 9 januari in Den Haag wordt bekendgemaakt welke doorbraakprojecten subsidie hebben gekregen. Gedeputeerde Meindert Stolk reikt de subsidies feestelijk uit.

Beste Bionier!

Op 9 januari ben je van harte uitgenodigd op het nieuwjaarsevenement van het Vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen Zuid-Holland! Tijdens deze bijeenkomst wordt bekendgemaakt welke doorbraakprojecten subsidie krijgen én wat hun plannen zijn voor de toekomst. Gedeputeerde Meindert Stolk reikt de subsidies feestelijk uit.

Er is gelegenheid voor nieuwe leden om kennis te maken met het netwerk en met andere biobased initiatieven zoals The Green Village, Building Balance, Blue City en Cirkelstad.

We presenteren een visual van een herijking van de transitiepaden waarin je in een oogopslag kan zien waar we het laatste jaar met z’n allen aan hebben gewerkt. En uiteraard proosten we gezamenlijk op het nieuwe jaar!

In break-outs kunnen de subsidieconsortia input ophalen. Deze staat in het teken van anders doen, denken en organiseren om met het doorbraakproject de biobased transitie te versnellen. Als niet aan een consortium verbonden koploper kan je bestaande initiatieven of nieuwe ideeën introduceren om de doorbraakprojecten nóg beter te maken! Zo kunnen we elkaar versterken.

Gedeputeerde Meindert Stolk [foto provincie Z-H]

Dit is het programma

13.00: Inloop
13.30: Welkom
13.45: Pitches
14.30: Uitreiking doorbraaksubsidies door gedeputeerde Meindert Stolk
15.00: Verdiepingsronde 1 van drie doorbraakprojecten; 15.40: Korte pauze
15.50: Verdiepingsronde 2 van drie doorbraakprojecten
16.30: Terugkoppeling

Laat via deze link weten of je erbij bent. Let op: er is geen lunch. Wel ruimte om te proosten achteraf. Namens het Team Vernieuwersnetwerk: Heel graag tot dinsdag 9 januari!

Informatie

Datum

Dinsdag 9 januari 2024

Tijdstip

13.00 - 16.30 uur

Locatie

Spaces Den Haag, Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag

Bijzonderheden

Zes doorbraakprojecten krijgen subsidie