Willem Kemmers

Willem Kemmers

Transitiemakers

Transitiemakers

Functie

programmamanager

Organisatie

Biobased Circulair Greenport West-Holland

Links

Links

Links

Links

Wat is je motivatie om lid te zijn?

,,Eén ding staat voor mij vast: om de sector te veranderen is ketensamenwerking nodig! En daar wil ik aan bijdragen. Door lid te zijn van het netwerk ontmoet ik gelijkgestemden die het verschil willen gaan maken in de bouw. In sommige van die initiatieven kan ik mogelijk een rol spelen, of mensen uit mijn netwerk aan verbinden.''

 

Hoe draag je bij aan de transitieagenda?

..Mijn netwerk bevindt zich vooral upstream, waar plantaardige grondstoffen (reststromen uit de tuinbouw) beschikbaar zijn. Met het koppelen van mensen uit mijn netwerk wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe biobased materialen en de daaruit volgende business die passen binnen de transitieagenda. Ontwikkelde biobased producten kan ik vervolgens ook weer als inspiratie onder de aandacht brengen bij een breed publiek om de mogelijkheden van biobased bouwen (met reststromen) onder de aandacht te brengen en mogelijke marktvraag aan te wakkeren.''

Functie

programmamanager

Organisatie

Biobased Circulair Greenport West-Holland