Leon van Ast

Leon van Ast

Transitiemakers

Transitiemakers

Functie

Kwartiermaker

Organisatie

Circulair West

Links

Links

Links

Links

Wat is je motivatie om lid te zijn?

Door te bouwen met biobased materialen versnellen we de circulaire transitie. Deze onuitputtelijke bron van grondstoffen groeien snel weer aan, slaan CO2 op en vormen een belangrijke schakel om in de toekomst overeenkomstig het Parijs-akkoord en binnen CO2 budget te kunnen blijven bouwen. Met de kennis en kunde van ons netwerk en dat van de andere deelnemers in het Vernieuwersnetwerk kunnen we zo de krachten bundelen en samen versnellen! 

Hoe draag je bij aan de transitieagenda?

Circulair West maakt zich sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Biobased vormt daar een belangrijke schakel in. Met onze vrienden werken we – uit alle bedrijfssectoren - samen aan circulaire icoonprojecten, ontwikkelen toepasbare kennis en bieden begeleiding aan voor circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en -diensten. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer.

Functie

Kwartiermaker

Organisatie

Circulair West