Ellen Lengkeek

Ellen Lengkeek

Overheid

Overheid

Functie

webredacteur | community manager

Organisatie

Netwerk biobased bouwen

Links

Links

Links

Links

Linkedin

el.lengkeek@gmail.com

Was is je motivatie om lid te zijn van het netwerk?

,,Diverse partijen die aan dit netwerk zijn verbonden, hebben met elkaar gesproken over de behoefte aan coördinatie van diverse biobased initiatieven. Het gaat dan veelal om projecten die in, mede of door de provincie Zuid-Holland worden geholpen, gestimuleerd of aangejaagd. Er is toen geconcludeerd dat dit vernieuwersnetwerk een mogelijke manier is om in die coördinerende functie te voorzien. Bij het netwerk hoort ook deze website. Ik ben hiervoor benaderd door transitiemanager Gert-Willem van Mourik en transitiemedewerker Pascal van Dam van de provincie Zuid-Holland om daar mede invulling aan te geven. Als zelfstandig journalist en tekstschrijver richt ik mij al jaren op thema’s rond verduurzaming. Het kon niet mooier samenkomen.’’

Waar bestaat je werk uit?

,,Ik houd het nieuws bij rond biobased bouwen in algemene zin maar met name vanuit het netwerk. Daar gebeurt het. Daar zijn de mooie initiatieven te vinden. De website heeft een coördinerende rol, brengt partijen met elkaar in contact en informeert over evenementen of interessante dossiers. We werken daarbij samen met Leonie van der Steen en Inger van Dooren van Squarewise.’’

Kunnen partijen, bedrijven je benaderen?

,,Zeker. Vaak zijn mensen zo druk met hun project of plannen dat vergeten wordt dat erover communiceren minstens zo belangrijk is. Mensen uit het netwerk kunnen elkaar ook helpen. Dus neem contact op als je iets wil vertellen over een initiatief, nieuws, een evenement, of een nieuwe deelnemer wilt toevoegen. Dan help ik graag mee.’’


Ellen Lengkeek werkt mee aan:

Functie

webredacteur | community manager

Organisatie

Netwerk biobased bouwen

Links

Linkedin

el.lengkeek@gmail.com