Charlotte Bennie Derksen

Charlotte Bennie Derksen

Transitiemakers

Transitiemakers

Functie

Transitiemaker

Organisatie

Squarewise

Links

Links

Links

Links

Charlotte is transitiemaker bij Squarewise en zet zich in om de biobased transitie in Nederland aan te jagen en te versnellen. Dit doet ze soms letterlijk met de voeten in de klei; door het zaaien van potentiële bouwgewassen en te experimenteren met teelt en verwerking, en soms vanuit een hoog-over perspectief; door te werken aan benodigde veranderingen op systemisch niveau en het oplossen van sociale obstakels. Altijd neemt ze een holistisch perspectief mee, waarin naast CO2 uitstoot en opname ook andere aspecten van belang zijn zoals de biodiversiteit en toekomstbestendigheid van onze natuur en de bouw.

 

Functie

Transitiemaker

Organisatie

Squarewise